Marksmen Consulting

- ett konsultföretag med bred kompetens och lång erfarna inom byggprojektering och byggkontroll

Byggkontroll, besiktningar och projektledning

Vi hjälper er att driva byggprocesser, från idéstadium via förstudie och projektering till genomförande. 

Vi utför även  kontroller och entreprenadsbesiktningar för byggnad- och anläggningsentreprenader.

Bygglovshandlingar och Projektering

Vi hjälper er med bygglovshandlingar inklusive ritningar, ansökningar, tekniska beskrivningar och bygganmälningar.

Vi hjälper er även med arkitekt- och konstruktionsritningar för bostäder, villor, fritidshus, industrilokaler samt för till- och ombyggnader.

Kontrollansvarig

Vi är certifierade av RISE och har därmed riksbehörighet att vara kontrollansvariga för alla typer av byggnader. Kontrollansvarige bistår byggherren och ser till att kontrollplaner följs. Kontrollansvarige närvarar vid byggsamråd samt vid besiktningar och kontroller.

MARKSMEN CONSULTING, Fregattgatan 1, 85635 Sundsvall, 073-1423555
Uppdaterad 2022-03-16
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!